„SOLSTIŢIUL DE VARĂ”,
experiment de creativitate județean
Ediţia a XV-a, 2016

Experimentul de creativitate plastică a reunit, pentru a XV-a oară, într-un cadru stenic şi primitor, elevi cu dizabilităţi şi elevi valizi, la Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca. Limbajul universal al culorilor, formelor şi elementelor plastice reuneşte în fiecare an, prin tema plastică generoasă - “Solstiţiul de vară”, sentimentele, ideile şi talentul acestor copii, care preiau teme și motive ca vara, vacanţa, prietenia, dept pretexte ale demersului plastic. Elevi valizi lucrează în echipă alături de cei cu dizabilităţi, se împrietenesc, realizează compoziţii colective şi individuale.

Au participat la proiect 85 de persoane, elevi, profesori, părinți, după cum urmează:

Prin activităţile evenimentului, echipa de proiect şi-a propus creşterea adaptabilităţii şcolare în rândul elevilor elevilor, valorificarea talentelor autentice, intensificarea atitudinilor pozitive, creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii, oferirea de şanse egale pentru copiii cu dizabilităţi în comparaţie cu copiii valizi, toate acestea realizabile prin activităţi creative comune.

Considerăm că obiectivele generale şi specifice ale proiectului au fost atinse. Mărturie stau, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ, creaţiile plastice realizate de elevi, cât și abilitățile specifice create la nivelul grupului țintă.

Sponsorul evenimentului este Banca Transilvania (prin Asociaţia NID pentru Copii cu Deficienţe de Auz ca organizație gazdă), care a finanţat cu suma de 1500 lei materialele pentru organizarea atelierelor creative, pentru editarea diplomelor, afișelor și invitațiilor pentru participanţi, precum și achiziționarea dulciurilor pentru copii. Mulțumim sponsorului pe această cale și considerăm evenimentul o reușită, datorată în special materialelor de calitate și produselor de protocol care au făcut posibile crearea unei ambianțe plăcute și realizarea unor produse frumoase.

Liceul a extins parteneriatele educative, printr-un nou acord de parteneriat cu Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, respectiv cu clasa pregătitoare condusă de doamna înv. Floarea Rostogol, acord care a asigurat participarea a 30 de elevi valizi în activităţile proiectului, alături de cei 35 de elevi cu diferite dizabilităţi (motorii, mentale, de auz, asociate) provenind de la şcoli speciale.

Considerăm o reuşită pentru proiectul nostru și dezvoltarea colaborării cu Asociaţia NID pentru Copii cu Deficienţe de Auz (ANCDA), care s-a implicat anul acesta în multiple ateliere de pregătire creativă a elevilor noştri, sub egida parteneriatului „Comunicăm prin gest, culoare și mișcare”. Atelierele creative s-au desfăşurat în spațiul şcolii şi au constat în realizarea cu elevii a unor lucrări artistice cu valoare deosebită, care au produs mare plăcere elevilor deficienţi de auz și au fost valorificate cu succes la târguri și expoziții.

Experimentul propriu-zis, organizat în data de 16 iunie a.c., a constat în elaborarea de către copii a lucrărilor de creaţie şi realizarea temei plastice în cadrul atelierelor creative, care s-au structurat pe cinci secţiuni:

  • modelaj – atelier coordonat de prof. ȘOIMOȘI DELIA şi prof. GROVU RALUCA - unde elevii au realizat compoziţii spațiale libere din lut ceramic;
  • decorațiuni – atelier coordonat de prof. VEREŞ ELEONORA şi prof. MORARU OVIDIA - unde participanţii au realizat compoziţii decorative deosebite, folosind formele din ghips realizate anterior de către elevii noștri din clasa a V-a, forme pictate apoi de copiii participanți;
  • pictură – atelier coordonat de prof. FABIAN ARPAD şi prof. ŞERBAN IOANA - unde elevii au aplicat tehnica picturii cu tempera pe hârtie;
  • desene pe asfalt – atelier coordonat de prof. NICOLAE-ŞTEFAN ADELINA şi prof. SAVOŞ IULIA - unde elevii au decorat cu compoziţii colective spectaculoase curtea interioară a liceului;
  • quilling – atelier coodonat de prof. NAGY ENIKO şi MARTIN EMILIA - unde elevii au realizat, prin tehnica deosebită a colajului fâşiilor de hârtie colorată, compoziţii uimitoare.

La încheierea atelierelor creative, echipa organizatorică formată din prof. OLTEAN IRINEL și prof. CHIRA DORINA, a amenajat o expoziţie cu lucrările copiilor şi au înmânat distincţii şi cadouri participanţilor, într-un cadru primitor, unde participanții au socializat şi interrelaţionat, povestind şi schimbând adrese. Ca rezultate, putem concluziona astfel:

  • 65 de copii au fost implicaţi în activităţi extracurriculare, 18 cadre didactice (12 organizatori, 6 invitați) și 2 părinți voluntari au sprijinit demersul lor;
  • un grup de iniţiativă şi acţiune, format din 12 cadre didactice, au organizat activităţile experimentului: Șoimoși Delia, Eleonora Vereş, Ovidia Moraru, Arpad Fabian, Adelina Nicolae-Ştefan, Nagy Eniko, Iulia Savoş, Raluca Grovu, Ioana Şerban, Martin Emilia, Dorina Chira, Oltean Irinel;
  • s-a îmbunătăţit accesul la o educaţie de calitate pentru elevi şi profesori, s-au realizat achiziții și abilități specifice la nivelul grupului țintă;
  • s-au extins parteneriatele educative, prin încheierea unui nou acord între Liceul Tehnologic pentru Deficienţi de Auz Cluj şi Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj, prin extinderea colaborării cu Asociaţia Nid pentru Copii Deficienţi de Auz şi Banca Transilvania;
  • şi nu în ultimul rând, instituţia noastră s-a evidenţiat din nou în comunitate, prin activităţile de promovare şi diseminare: pe site-ul instituţiei, pe site-ul Asociaţiei NID pentru Copii Deficienți de Auz;

Sunt şi eu un mic matematician

Proiectul educativ „Sunt şi eu un mic matematician, organizat de către Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca în parteneriat cu Asociația NID, înscris în C.A.E.J cu nr. 40/2016, aflat anul acesta la a III-a ediţie, a implicat participarea a 156 de elevi şi a 34 de cadre didactice din şase şcoli partenere din judeţul Cluj: Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca, Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Auz „Kozmutza Flora”, Şcoala Gimnazială Specială – CRDEII, Liceul Tehnologic Special „Samus”, Şcoala Gimnazială Specială Dej şi Şcoala Specială Gimnazială Huedin.

Premierea elevilor a avut loc într-un cadru festiv, activitatea fiind desfăşurată cu ajutorul Asociaţiei NID pentru copii cu deficienţă de auz (ANCDA) şi a liceului, coordonator fiind prof. Mocian Cristina. Elevii participanţi au obţinut 32 de premii.

Felicitări elevilor şi profesorilor îndrumători!

Poveste în acuarelă

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca, în parteneriat cu Şcoala Populară de Arte “Tudor Jarda”, Asociația Nid Pentru Copii Deficienți de Auz, Asociația Derzelas, a organizat în perioada 25 martie - 25 aprilie 2016 expoziţia Concursului Internaţional Artistic “Poveste în acuarelă”. Concursul se află la a VIII-a ediţie şi este organizat cu ocazia Zilei Şcolii, fiind aprobat de MEN şi cuprins în Calendarul Activităților Educative Nationale Nr.46/2016.

„POVESTE ÎN ACUARELĂ” este concurs artistic internaţional cu caracter interdisciplinar, în care au fost implicaţi cca 1000 de elevi şi preşcolari din şcolile speciale şi de masă din ţara noastră (din judeţele Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Craiova, Galaţi, Ialomiţa, Iaşi, Neamţ, Prahova, Sibiu, Suceava, Tulcea, Vrancea, Vaslui, Vâlcea, şi din municipiul Bucureşti), precum şi din alte ţări (Finlanda, Republica Moldova, Croația, Slovacia, Grecia). Tema aleasă pentru acest an este redarea unui personaj literar, prin realizarea unei ilustraţii la o poveste îndrăgită de copii, la un text literar, sau realizarea portretului unui personaj preferat, cu redarea trăsăturilor fizice şi morale ale acestuia.

Atât obiectivele generale, cât şi cele specifice ale concursului, le considerăm îndeplinite pe deplin şi suntem extrem de fericiţi că, prin exprimare vizual-plastică, am suprimat graniţele de comunicare lingvistică, dar şi graniţele convenţional-geografice, fructificând parteneriatele educaţionale intrate deja în tradiţie. O reuşită de care suntem încântaţi şi mândri este încheierea de noi parteneriate cu şcoli româneşti, dar mai ales atragerea de noi școli din Serbia, Croația, Republica Moldova și continuarea parteneriatului de opt ani cu Bovallius College din Finlanda.

Coordonator de proiect,
prof. Irinel-Lucia Oltean