ASOCIAȚIA NID PENTRU COPII DEFICIENȚI DE AUZ este persoană juridică română, nepatrimonială, apolitică și independentă, fără scop lucativ, nesubordonată vreunei alte persoane juridice, înființată în anul 2007. În activitatea sa, ASOCIAȚIA NID PENTRU COPII DEFICIENȚI DE AUZ nu face discriminări vizând rasa, naționalitatea, religia, sexul sau vederile politice.

Sediul ASOCIAȚIEI NID este în:

 • România, Cluj-Napoca
 • str. Donath Nr.17
 • Bl. M2, scara 1, ap.9
 • Durata asociației este nedeterminată.

Componența Consiliului Director este alcătuită din:

 • România, Cluj-Napoca
 • Boca Alina-Ludovica, vicepreședinte
 • Chirteș Rozalia-Gabriela, secretar
 • Savoș Iulia, secretar
 • Se preocupă de întrajutorarea persoanelor cu deficiente de auz
 • Oferă servicii de asistență de profil
 • Acordă premii în domeniile de activitate care fac obiectul preocupărilor asociației
 • Sprijină schimburile de informații și de experiență între persoanele de specialitate din domeniul educației copiilor cu deficiență de auz
 • Organizează orice activitate în spiritul asociației și care poate fi benefică copiilor cu deficiență de auz: reuniuni, tabere, seminarii, simpozioane, mese rotunde, excursii documentare și turistice, concursuri și jocuri distractive, manifestări culturale, cursuri de perfecționare, schimburi de experiență în domeniul socio-medical cu participare internă și internațională, organizarea de spectacole
 • Informează, îndrumă și ajută membrii asociației pentru cunoașterea și promovarea drepturilor legale proprii și ale persoanelor cu deficiență de auz
 • Dezvoltă proiecte cu sursă de finanțare internă și externă, în strânsă corelație cu scopul propus

Contact

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienti de Auz Cluj-Napoca
Calea Dorobantilor Nr. 40
Cluj-Napoca, România
Tel.: 0264589841 sau 0721729627